Lämpimästi tervetuloa ja iso kiitos, kun tulit kotisivuilleni


Kuuden lapsen äitinä, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisena ja kunta- sekä hyvinvointialueen päättäjänä ymmärrän suomalaisen arjen iloja, suruja ja onnea sekä ongelmia ja tarpeita omakohtaisesti. Päätöksentekoni ja vaikuttamiseni ajurina on vahva halu rakentaa meille, lapsillemme ja ikääntyneille sujuva turvallinen arki, joka antaa tukevan pohjan rakentaa hyvinvointia, taloudellista kestävyyttä ja onnellisuutta yli ajan.


Vuodesta 2008 kuntapolitiikassa mukana olleena ja nyt myös Länsi-Uudenmaan aluevaltuutettuna olen nähnyt konkreettisesti mitkä asiat ovat meille kansalaisille tärkeitä, mitä päätöksenteossa pitää ottaa huomioon ja miten päätöksenteko vaikuttaa arkeemme. Harmillisesti en ole voinut välttyä huomaamasta, että eduskunnassa tehdyt päätökset eivät usein vastaa kansalaisten arkirealistisia tarpeita, minkä seurauksena tehtyjen päätösten vaikutukset ja kansalaisten odotukset eivät kohtaa. Myös liian usein arkeen vaikuttavat tärkeät päätökset jäävät tekemättä. Onkohan tunne yhteinen? 

Annahan kerron ajatuksistani vähän tarkemmin, pyydän sinua jatkamaan lukemista, kun kerran jo tähän asti päästiin.

Tunnen vahvaa kutsumusta päästä laittamaan asioita kuntoon suomalaisten edunvalvojana ja tekemään päätöksiä, joilla Suomi pidetään turvallisena paikkana meille suomalaisille.

Arjen turvallisuutta ja sujuvuutta tukevat laadukkaat ja yhdenvertaiset peruspalvelut.

Lupaan edistää perheiden kotipalvelun, perhesosiaalityön ja lastensuojelun resurssien riittävyyden turvaamista

Syrjäytymisvaarassa olevista nuorista huolehditaan ja jokainen ikääntyvä voi luottaa siihen, että saa vanhentua arvokkaasti ja saa tarvitsemaansa huolenpitoa sekä hoivaa.

Lupaan tehdä työtä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin puolesta! 

Mielenterveyspalvelut kärkiteemaksi! 

Koulutus kuntoon varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin!  Suomen kilpailukyvyn kannalta peruskoulun opetus on kriittisen tärkeää. Sitä se on myös oppilaiden tulevaisuuden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Oppijoiden tuki on korjattava vastaamaan kasvavaa tuen tarvetta, mikä edellyttää lainsäädäntömuutoksia sekä isompia resursseja. Ennakoivaa ja varhaisiin ongelmiin puuttumista on vahvistettava ja se on huomioitava erityisopettajamitoituksessa. Lapsen oikeus tarvitsemaansa tukeen tulee kirjata varhaiskasvatuslakiin. Erityis- ja muiden opettajien yhteisopettajuutta on tuettava. Oppilaalla tulee olla oikeus opiskella erityisluokassa tai -ryhmässä, osalle oppilaista se on välttämätöntä. Yhteisöohjaajat, jotka sain valtuustoaloitteellani Espoon kouluihin ovat osoittautuneet korvaamattomaksi arjessa. Käytäntöä tulee laajentaa

Koulutus on nähtävä investointina, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Suomella ei ole varaa jättää panostamatta koulutukseen. Suomen tulevaisuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että pystymme tarjoamaan tehokkaasti laadukasta ja korkeatasoista koulutusta kaikilla koulutusasteilla. Nyt on päästävä vakaaseen perusrahoitukseen, joka mahdollistaa suunnitelmallisuuden ja laadukkaan ja korkeatasoisen koulutuksen järjestämisen kaikilla koulutusasteilla. Hankerahoitukset eivät tätä mahdollista! 

 Osaamista, ymmärrystä ja kokemusta!

Löydät minut helposti ja tavoitat varmasti!

Puhelimitse 043 8254965

Kaisa.alaviiri@espoo.fi


https://www.facebook.com/kaisa.alaviiri

https://www.facebook.com/kaisa.alaviiri.kokoomus/

https://www.linkedin.com//in/kaisa-alaviiri-0ab87478/

https://www.instagram.com/kaisaalaviiri/

ps. kotisivuni ovat ihan itse laatimani. Jos tahdot auttaa näissä, niin otan kiitollisena avun vastaan