Talous ja turvallisuus

Toimiva talous ja suomalaisten hyvinvointi rakentuvat työstä, työssä onnistumisesta ja yrittäjyydestä. Meidän jokaisen panosta tarvitaan. Työnteon ja yrittämisen on oltava aina myös tekijälleen kannattavaa. Työelämä tarvitsee lisää joustoa ihmisten muuttuvien tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Meidän on myös huolehdittava siitä, että työnteko ja yrittäminen on aina tekijälleen joutenoloa kannattavampaa kuin työttömyys. Uudistamalla sosiaaliturvaa ja työvoiman liikkuvuutta nykyistä paremmin on mahdollistettava lyhytaikaisen tai epäsäännöllisen työn vastaanottaminen. Uudelleen kouluttamisella ja työssäoppimisella on merkittävä potentiaali työn tekijän ja avoimen työpaikan kohtauttamisessa. Työperäisesti tarpeellista muuttoliikettä ei pidä ennakkoluuloisesti vaikeuttaa, pitkän päälle se on hallitusti välttämätöntä.Ukrainan sota nosti aiheellisesti isänmaallisuuden tunnetta ja maanpuolustustahtoa, jotka jatkavat edelleen vahvistumistaan. On tärkeää tunnustaa tosiasiat ja toimia niin, ettei tulevaisuuden turvallisuudesta tingitä, vaikka elämmekin juuri nyt taloudellisesti haastavia aikoja. Uskottavasta omasta puolustuksesta on huolehdittava kaikissa oloissa. Maamme puolustuskyvyn pitää aina olla sellaisella tasolla, että maailmanpoliittisessa myllerryksessäkin Suomi nähdään uskottavana vastuksena, joka kykenee tehokkaasti puolustamaan maataan. Varautumisella ja valmiudella pyritään estämään konfliktin syntyminen. Naton kannalla olen täysin, sillä plussat ovat niin paljon suuremmat kuin miinukset. Suurempaan ja vahvempaan liittymisen vaihtoehdot ovat muutoin vähissä näin pienellä maalla, vaikkapa pelkästään huoltovarmuutta ajatellen. Kotimaisen puolustustarviketeollisuuden kehittäminen ja vahvistaminen on vahvasti perusteltua sekä Suomen turvallisuuden, että maailmanmarkkinan kysynnän kasvun pohjalta. Meillä on maailmanluokan osaamista myös tällä teollisuuden saralla.