Ajatuksiani varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstölle, kasvattajille ja opetushenkilöstölle

Kokoomus on sivistyspuolue! Kokoomus on kasvatus- ja opetushenkilöstön puolue!

Minulta löytyy halua ja tahtoa laittaa koulutuksen ja kasvatuksen asioita kuntoon! Perusopetuksen aluepäällikkönä olen vahvasti koulujen arjessa mukana ja tunnen ja tiedän henkilöstön työn kuormittavuuden lisääntymisen. Työolosuhteet on laitettava kuntoon.

Kannan erityistä huolta kaikkien opetukseen ja sen tukemiseen osallistuvien henkilöstöryhmien osalta. Muun henkilöstön ohessa erityisesti kannan erityisesti huolta opettajien ja rehtoreiden/ johtajien työssäjaksamisesta ja työn rajaamisen mahdottomuudesta niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin toisella asteella ja korkeakouluissakin. Keskeytykset, liiallinen työn määrä, kiire, taukojen vähäisyys ja työn tekeminen vapaa-ajalla kuormittavat henkilöstöä. Työn kuormitus ja loppuun palamisen riski eivät houkuttele alalle osaavia opettajia, mikä aiheuttaa suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä nykyisten päättäjien tiedostamattomia ongelmia, jotka ovat moninaisia ja suuria.

Suomen tulevaisuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että pystymme tarjoamaan tehokkaasti laadukasta ja korkeatasoista koulutusta kaikilla koulutusasteilla. Edellisissä eduskuntavaaleissa valittiin ennätysmäärä opettajataustaisia edustajia eduskuntaan. Kansa antoi vaaleissa vahvan tuen koulutukselle, kasvatukselle ja tutkimukselle. Miksi koulutusmyönteisyys ei näy päätöksenteossa! Äänestyslupauksissa kyllä luvattiin panostaa koulutukseen ja kritisoitiin niihin kohdistuvia leikkauksia. Leikkauksia kasvatukseen ja koulutukseen on kohdistunut viimeiset 8 vuotta ja nyt olemme tilanteessa, että emme saa koulutettua henkilökuntaa hakeutumaan näihin tehtäviin saati, että saisimme heidät pysymään päiväkodeissa ja kouluissa. Nykyhallitus puhuu siitä, että ovat lisänneet kasvatuksen ja koulutuksen rahoitusta, mutta valitettavasti nämä kertaluonteiset hankerahoitukset näyttäytyvät pistemäisinä ja lyhytkestoisina ja ovat myös erittäin työllistäviä. Tällaiset kertaluonteiset rahat eivät korjaa rikkoutunutta perustaa ja hankerahoituksista onkin päästävä vakaaseen perusrahoitukseen, joka mahdollistaa suunnitelmallisuuden ja laadukkaan ja korkeatasoisen koulutuksen järjestämisen kaikilla koulutusasteilla.

Koulutus on nähtävä investointina, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Suomella ei ole varaa jättää panostamatta koulutukseen.


.