Empatian lisäksi minulle keskeisiä arvoja ovat myönteinen ihmiskäsitys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja rohkeus. Vahvuuteni on kyky luoda innovatiivisia ja uudenlaiseen ajatteluun haastavia suuntia ja innostaa johto ja henkilöstö kuin myös yhteistyökumppanit tähän mukaan. Tavoitteenani on tosiasiapohjainen tunneälyyn pohjautuva päätöksenteko, jonka vaikutukset ovat ennalta arvioitavissa ja tukevat tavoitteita.

Vuorovaikutukseni on positiivista, aloitteellista ja dialogiin kutsuvaa. Työssäni saan hyvää palautetta siitä, että minulla on taito olla tilanteessa läsnä, kuunnella. 


Politiikka kuten elämä, on joukkuepeliä yhteisillä pelisäännöillä samaan maaliin. Se on yhteisten asioiden hoitamista ja edistämistä, jopa pyyteettömästi. Edellytyksenä onnistumiselle on tahto ja kyky tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen yhteisen hyvän eteen. Tähänkin olen sitoutunut.