Taideterapiat vaikuttavat

13.12.2022

 Hyvinvointialueella tulee vahvistaa mielen hyvinvoinnin tukemista ja panostaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kehittämällä elintapa- ja palveluohjausta, elämänhallinnan tukea ja matalan kynnyksen saavutettavaa apua yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa. Asiakkaiden moninaisuus tulee huomioida palveluiden järjestämisessä. Taideterapioiden vaikuttavuudesta on julkaistu useita suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen tutkimuksia kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Taiteelliset terapiamuodot avaavat kuntoutukseen ja hoitoon uusia mahdollisuuksia. Taideterapiat tulee sisällyttää hyvinvointialuilla hoito- ja kuntoutusmuotojen valikoimaan. Taideterapia ei ole pelkkää taiteen tekemistä, eikä siinä taiteella ole välttämättä taiteen itseisarvoa, eikä varsinainen päämäärä ole taiteellinen tuotos. Päämäärä on ihmisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Taideterapiaa kuten kuvataide-, musiikki-, tanssi-liiketerapiaa ja ekspressiivistä taideterapiaa voivat antaa koulutetut taideterapeutit. Ne tulee sisällyttää hoito- ja kuntoutusmuotojen valikoimaan, sillä ne tukevat tutkitusti hoidon sekä kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamista. Esitämme, että hyvinvointialueellamme otetaan taideterapiat osaksi aikuisten ja nuorten perustason mielenterveyspalvelujen hoitovalikkoa. Tällöin taideterapioita tarjottaisiin psyko-sosiaalisena hoitovaihtoehtona henkilöille, jotka hakeutuvat terveyspalveluihin psyykkisten oireiden kuten masennus-, ahdistus- ja uupumisoireiden takia. Tanssi-liiketerapiaa, musiikkiterapiaa ja kuvataideterapiaa voidaan toteuttaa yksilöllisesti ja ryhmämuotoisena. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen piirissä taideterapiainterventiot toteutettaisiin lyhytterapioina, ja keskeisenä tavoitteena olisi tällöin työ- ja toimintakykyisyyden ylläpitäminen ja palauttaminen. Ryhmämuotoisena kuntoutuksena masennukseen on valmiina olemassa Suomessa kehitetty ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapian interventiomalli, josta on hyvä tutkimusnäyttö ja osaamista, ja joka on sovellettavissa lievien ja tuoreiden masennustilojen psykososiaaliseen kuntoutukseen. Tämän intervention käyttöön on jo koulutettu suomalaisia tanssi-liiketerapeutteja, ja sitä toteutetaan joillain paikkakunnilla ainakin kolmannen sektorin tarjoamana. Me allekirjoittaneet aluevaltuutetut esitämme, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sisällyttää taideterapiat hoito- ja kuntoutusmuotojen valikoimaan ja avaa näin kuntoutukseen ja hoitoon uusia mahdollisuuksia. Meillä ei ole yhteiskunnassa varaa jättää näin toimivia ja tehokkaita terapiamuotoja marginaaliin, sillä mielenterveyden hoitoon tarvitaan vaihtoehtoisia ja vaikuttavia keinoja ja resursseja!