Valtuustoaloitteeni 7.6.21 Yhteisöohjaajat kouluihin

05.03.2023

Valtuustoaloite Alaviiri: oppilashuollon ja –hyvinvoinnin vajeen korjaamisesta, lisää tukea poikkeusolojen lapsille ja nuorille

7.6.2021 Valtuustoaloite oppilashuollon ja –hyvinvoinnin vajeen korjaamisesta lisää tukea poikkeusolojen lapsille ja nuorille

Tällä aloitteella me valtuutetut haluamme korjata oppilashuollon ja –hyvinvoinnin vajetta lisäämällä tukea poikkeusolojen lapsille ja nuorille.

Ennaltaehkäisyn ja aikaisen puuttumisen merkitystä emme voi liikaa korostaa, ja myös tutkimusten mukaan nuorten mielenterveystyöhön sijoitettu euro säästää viisi euroa tulevaisuudessa. Aloitteen läpivienti on taloudellisesti viisasta ja se kasvattaa hyvinvointia sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.

Esitämme, että kaupunginhallituksen 24.5.2021 päätöksen pohjalta valtion korona-avustuksia jaettaessa kuullaan koulujen toiveita ja mahdollistetaan yhteisöpedagogien palkkaamisia lukuvuodelle 2021-2022.
Tulevan lukuvuoden aikana arvioimme sitä, kuinka päätöksemme on lisännyt mahdollisuutta tukea oppilaiden hyvinvointia ja myös sitä, kuinka päätöksemme on vahvistanut luokkien yhteisöllisyyttä sekä oppilaiden osallisuutta.

Monialainen yhteistyö on lisääntynyt kouluissa Korona-ajan rajoitukset, ja etäopiskelu ovat haastaneet kaikkien jaksamista. Nuoret kaipaavat tällä hetkellä paitsi yhteisöllisyyttä myös lisää aikuisen läsnäoloa ja ohjausta opintoihinsa. Meidän tulee löytää uusia yhteistyön tapoja, joissa lasten ja nuorten kasvuympäristöjen aikuiset toimivat sujuvasti yhteen yhteisen tavoitteen mukaisesti. Koronakriisi teki meille näkyväksi sen, että tarvitsemme uudenlaisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen käyttöönottoa ja vahvistamista. Meidän tulee panostaa ongelmia ehkäisevään toimintaan sekä vahvistaa palveluiden integraatiota.

Oppilaiden selviytymistä, itsenäistä elämänhallintaa ja kiinnittymistä kouluyhteisöön voidaan tukea siten, että opetuksesta vastaavan opettajan rinnalla toimii henkilö, jonka toimenkuvassa painottuu kasvatus, hyvinvoinnin vahvistaminen sekä yhteistyö koulun henkilökunnan, kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Espoossa Juvanpuiston koulussa on palkattu 2 koulunkäynninohjaajaa, joiden tehtävänä on kohdata lapsia ja nuoria sellaisina kuin he ovat ja tukea heidän kasvuaan, yhdessä olemista ja toimimista ilman, että taustalla on jokin ongelma, jota lähdetään korjaamaan. Juvanpuiston koulussa heitä kutsutaan Airo-ohjaajiksi. Airo-ohjaajien tehtävänä on yhdessä opettajien, opinto-ohjaajien ja kuraattoreiden kanssa tukea oppilaiden hyvinvointia sekä vahvistaa luokkien yhteisöllisyyden rakentamista sekä oppilaiden osallisuutta. Airo-ohjaajat tukevat käytännön tasolla perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetus- ja kasvatustyötä ja mahdollistavat omalta osaltaan oppilaan kasvua ja hyvinvointia.
Airo-ohjaajan työtehtävät ovat lasten ja nuorten kohtaamista ja ohjaamista koulun arjessa, ryhmäytymistoimintaa, keskusteluita, sosiaalista vahvistamista ja moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten parissa. Airo-ohjaaja keskittyy lasten ja nuorten kasvatukseen ja kehitykseen ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Nyt on tarpeen panostaa ennaltaehkäisevään työhön, eli yhteisössä tehtävään sosiaaliseen vahvistamiseen. Tarvitsemme lisää välittäviä aikuisia koulujen arkeen.

Espoossa 7.6. 2021 Kaisa Alaviiri (Kok)