Nepsyt- rakkaat!  Palvelupolut Kuntoon Länsi-Uusimaa;  Muutos on mahdollisuus

04.01.2022

Koko Länsi-Uudenmaan näkökulmasta on paljonkin asioita, joita uudistuksella tulee parantaa.

Länsiväylän 30.12.2021 mukaan espoolaiset eivät usko, että sote-uudistus parantaa palveluja. Kannan huolta siitä, että jos tieto uudistuksen merkityksellisyydestä ja vaikutuksista ei saavuta äänestäjiä, se vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen.

Kun seuraan somekeskusteluita tunnen suurta huolta muutenkin. Missä todellisuudessa eletään, jos puhutaan, että esim. Espoossa kaikki on hyvin ja meillä ei ole tarvetta muutoksiin. Oikeastiko? Kun näin todetaan julkisesti, siis että kaikki on hyvin, niin mielestäni kielletään esim. koulujen todellisuus. Lasten ja nuorten vahva tuen tarve on tätä päivää ja siihen tulee tarttua. Tein valtuustoaloitteen aiheeseen liittyen 6/21; yhteisöpedagogien saamisesta kouluihin vahvistamaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Kiitän valtuutettuja, jotka tuitte aloitettani! Nyt aloitteeni etenee konkretiaan ja koulut saavat arkeensa lisää välittäviä aikuisia.

Nyt kannan erityisesti huolta siitä, että neuropsykiatrisesti oireileville eli nepsy-lapsille ja nuorille tarjolla oleva tuki on hajanaista ja epätasa-arvoista. Nepsy-lasten diagnoosit ja oireet vaihtelevat ja kirjo on laaja. Nepsy-lasten haasteet ilmenevät mm. toiminnan-ohjauksessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa. Heillä voi olla myös rajoittuneita ja toistavia käyttäytymispiirteitä tai vaikeus hallita impulssejaan ja säädellä tarkkaavuuttaan.

Näiden lasten kohdalla voimme puhua syvästä kuormitusherkkyydestä. Ammattikasvattajatkin tarvitsevat lisää koulutusta näihin asioihin. On hienoa, että 50 länsiuusimaalaista sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisopalvelujen ammattilaista kouluttautuu ensi vuoden aikana neuropsykiatrisiksi valmentajiksi.

Vanhemmuuden ei tule olla vain selviytymistä. Useat nepsy-lasten vanhemmat uupuvat jo siihen, että systeemi on monimutkainen. Kuka ei uupuisi, kun arki on erityisyyttä muutoinkin ja lisäksi se on täynnä terapia-aikoja, päiväkoti- ja koulupalavereita, puheluita neuvolaan ja lääkäreille, Kelan paperisotaa ja omaishoitoa.

Jos nepsy-perheet eivät saa apua tarpeeksi ajoissa, voi se ajaa koko perheen kriisiin. Vanhemmat toivovat tietopakettia tukimuodoista ja perhekohtaista työntekijää, joka seuraisi ja koordinoisi tukea ja niiden toteutumista. Perhekeskusmalli on erinomainen mahdollisuus, ja siitä meillä on jo näyttöä! Tukea on mahdollista saada, mutta tällä hetkellä tukien saavutettavuus on liikaa huoltajien aktiivisuuden ja sinnikkyyden harteilla. Peräänkuulutan yhdenvertaista saavutettavuutta!

Nyt olemme uuden äärellä ja muutos on mahdollinen. Annammehan muutokselle mahdollisuuden onnistua! Ollaan Länsi-Uudellamaalla edelläkulkijoita ja rakennetaan nepsy-lapsille ja nuorille selkeä palvelukokonaisuus, joka on helposti saavutettavissa ja mahdollistetaan, että perheet pääsevät palveluiden piiriin ongelmitta. Teemme näin inhimillisesti kestäviä ja taloudellisestikin järkeviä päätöksiä!

Kaisa Alaviiri aluevaaliehdokas Espoo


Muutos on mahdollisuus! Kiitän lukuisia vanhempia, opettajia ja rehtoreita, joilta olen saanut yhteydenottoja ja pyyntöjä: "Tarttis tehdä jotain, auttaisitko". Ja nyt tarkoitan näitä lapsia, joiden kohdalla voimme puhua syvästä kuormitusherkkyydestä!

Ajattelen, että meidän tulee olla Länsi-Uudellamaalla edelläkulkijoita ja rakentaa nepsy-lapsille ja nuorille selkeä palvelukokonaisuus, joka on helposti saavutettavissa ja näin mahdollistamme, että perheet pääsevät palveluiden piiriin ongelmitta. Teemme näin inhimillisesti kestäviä ja taloudellisestikin järkeviä päätöksiä!