Aluevaltuustossa, puheeni strategiaan liittyen

22.10.2022

Aluevaltuutettuna: "Hyvä me! Olemme oikealla tiellä! Yhdessä olemme enemmän! Onnistuimme hyvin laatiessamme tämän historiallisen strategian. Jatkossakin Länsi-Uudellamaalla tulee käydä oikeudenmukaista, avointa, asiallista sekä ratkaisukeskeistä keskustelua, joka vie asioita eteenpäin. Meidän tulee tehdä yhteistyötä sekä käydä hyvää ja rakentavaa keskustelua yli puoluerajojen. Hyvinvointialueen tulevaisuutta rakennetaan yhdessä kuntien kanssa ja rohkeasti uuden oppimisen kautta. Itse korostan luovuuden ja innovatiivisuuden merkitystä. Tehokkuutta ei kasvateta tekemällä enemmän vaan tekemällä asioita toisin. Innovaatiojohtaminen on otettava osaksi toiminnan kehittämistä."Aluettamme paljon kiertäneenä ja asukkaitamme kuulemalla olen luvannut tuoda terveiset kentältä tänne meille kaikille! Alueelta on noussut seuraava toive: Länsiuudenmaan hyvinvointialueella tulee kohdentaa resursseja niin määrällisesti kuin laadullisestikin mielenterveyspalveluihin.Mielenterveyshäiriöt ovat nuorten merkittävin ja suurin sairastavuutta ja toimintakyvynheikkenemistä aiheuttava sairausryhmä. Useat nuoruusikäiset jäävät ilman tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja, joihin heillä on oikeus. Mielenterveyshäiriöiden palvelurakenne on hajanainen, emmekä ole onnistuneet hoidon porrastuksessa tarkoituksenmukaisesti. Hyvinvointialueellamme tuleekin parantaa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja palveluiden laatua."