Länsiväylään puheevuoroni Koko kylä kasvattamaan!

08.01.2022

Tänään Länsiväylässä ajankohtainen ja hyvin kirjoitettu pääkirjoitus: Espoon nuoret pulassa. Tässä oma kommenttipuheenvuoroni kirjoitukseen. 

"Koko kylä kasvattamaan"-ajatuksella! Kiitos erinomaisesta kirjoituksesta. Korona-ajan rajoitukset, ja etäopiskelu ovat haastaneet kaikkien jaksamista. Koulumaailmassa olemme jo todenneet, että nuoret kaipaavat tällä hetkellä paitsi yhteisöllisyyttä myös lisää aikuisen läsnäoloa ja ohjausta opintoihinsa. Meidän tulee löytää uusia yhteistyön tapoja, joissa lasten ja nuorten kasvuympäristöjen aikuiset toimivat sujuvasti yhteen yhteisen tavoitteen mukaisesti. Koronakriisi teki meille näkyväksi sen, että tarvitsemme uudenlaisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen käyttöönottoa ja vahvistamista. Meidän tulee panostaa ongelmia ehkäisevään toimintaan sekä vahvistaa palveluiden integraatiota. 

Tein aloitteen valtuustolle kesällä -21 liittyen monialaisen yhteistyön lisääntymiseen kouluympäristössä ja että yhteisöpedagogeja tarvitaan koulujen arkeen ja sain kannatusta laajasti! Yhteisöpedagogit ovat nyt mukana talousarviossa 2022 ja asia on edennyt nopeasti! Nyt rehtoreista ja opiskeluhuollosta koostuva työryhmä vie asiaa konkretiaan! Tämä aloitteeni toteutuminen vahvisti omaa uskoani siihen, että yhdessä saamme aikaan enemmän! Olen saanut runsaasti kiitosta yli puoluerajojen aloitteeni etenemisestä ja myös yhteydenottoja ja lupauksia yhteistyöstä jatkossakin. Nostat esille myös erittäin tärkeän seikan, eli kaupunkilaisten, viranomaisten, järjestöjen ja jatkossa luonnollisesti alueen kumppanuuden! Tätä yhteistyötä tulee suunnitelmallisesti edistää ja pitää yllä ja vahvistaa näin palveluiden kehittämistä. "Koko kylä kasvattaa"- malli on vanha, mutta edelleen erinomainen ja tämä malli tulee ottaa laajasti käyttöön. 

Kasvatusyhteistyö muodostuu asuinalueen perheiden sekä kaikkien lasten ja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten kesken, mutta varsinaisten viranomaistahojen - koulun, päivähoidon, lastensuojelun - lisäksi toimintaan tulee ottaa mukaan myös muut lasten ja nuorten kanssa tekemisissä olevat aikuiset, kuten kauppias, kirjasto, poliisi, srk ja urheiluseurat. Meillä on tästäkin toimivia esimerkkejä, joista yhtenä voin mainita erinomaisen "Hyvä näkyviin Pohjois-Espoossa"-hankeen, jossa olen itsekin saanut olla alusta asti mukana. 

Upeasti vedetystä hankkeesta iso kiitos Anu Loukiaiselle, Juvanpuiston koululle ja Espoon kaupungille! Tästä on hyvä jatkaa!