Tulevassa soteuudistuksessa ensihoito- ja pelastuspalvelut on turvattava 15.1.2022

15.01.2022


Palo- ja pelastuslaitoksen rahoitus on varmistettava. On tärkeää, että onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa on toimintavalmis, asiansa osaava pelastuslaitos meitä auttamassa. Lainmukaisen palvelutason järjestämisvastuu on luonnollisesti pelastuslaitoksella ja rahoitus tähän on varmistettava, mutta on myös ehdottomasti huolehdittava sopimuspalokuntien toimintaedellytyksistä jatkossakin. Tulee myös ymmärtää, että meille käyttäjille ei ole merkitystä sillä kumpi avun meille tuo, mutta sillä on, että apu tulee ja ajoissa!

Käyttäjäkokemusta meillä on tästäkin, eli Leppävaaran VPK:lle olemme ikuisesti kiitollisia lapsemme hengen pelastamisesta. Meidän nuoremme joutui insuliinishokkiin ja sydän pysähtyi kesken pihatöiden. Mieheni aloitti elvyttämisen ja minä soitin 112. Se tunne, se kiitollisuus, sitä ei ehkä ymmärrä kukaan muu kuin hän, joka on kohdannut saman, siis kun kuulin hälytys sireenin äänen alkavan soida Leppävaarassa (kuului pihallemme Lintuvaaraan) ja puhelimessa sanottiin: "Apu on tulossa, jatkakaa elvyttämistä". Vastasin: "Tiedän, sillä kuulen sen". Kaikki päättyi onnellisesti, saimme kiitosta onnistuneesti aloitetusta elvytyksestä, jota ensihoitajat jatkoivat ja sairaalakäynnin jälkeen todettiin kaiken olevan kunnossa.

Olen varmasti Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja sen kaikkien yhteistyökumppaneiden rahoituksen puolestapuhuja. Vapaapalokunnat ovat merkittävä osa Länsi-Uudenmaan palo- ja pelastustointa. Ne kantavat suuren aloitusvastuun paikoissa, jossa esim. etäisyyksien johdosta pelastuslaitoksen yksiköillä kestää tulla paikalle. Sopimuspalokuntien toimintaedellytyksistä on jatkossakin huolehdittava, sillä niiden merkitys varsinaisen pelastuslaitoksen lisänä on korvaamatonta ja tästäkin syystä on tärkeää, että pelastuslaitos voi korvata vapaapalokunnille niille aiheutuneita kuluja sovitulla tavalla. Sopimuspalokuntien toiminta on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää. Hälytystehtävien hoitamisen lisäksi sopimuspalokunnat tuovat lisäarvoa lasten ja nuorten turvallisuusosaamisen lisäämiseen ja kuntalaisten aktivoimiseen yhteisölliseen toimintaan. Näen tärkeäksi, että tulevassa uudistuksessa on huolehdittava siitä, että sopimuspalokuntien ja hyvinvointialueiden välillä on tiivis keskusteluyhteys ja vahvaa yhteistyötä. Ihmettelen sitä, että sairaanhoitopiiri on irtisanonut ensivastesopimuksen ainakin Leppävaaran VPK:n kanssa ja tämän sopimuksen palauttamisen näen ensiarvoisen tärkeänä. Vuoden 2023 tammikuusta lähtien rahoituksen myöntää valtio, omien laskennallisten kriteeriensä mukaan. Näitä kriteereitä ovat eri alueiden asukasmäärät, niiden asukastiheys ja niin sanottu riskiperustekerroin. Rahoituksen käytöstä puolestaan päättää hyvinvointialue, joka vastaa myös alueensa sosiaali- ja terveyspalveluista. Sopimuspalokuntien aseman ja tulevaisuuden toimintaedellytyksien turvaaminen on jätetty sote- ja pelastustoimen uudistuksessa pitkälti hyvinvointialueiden hyvän tahdon varaan. Kannan huolta siitä, että ymmärtävätkö aluevaltuustoihin valittavat edustajat sopimuspalokuntatoiminnan merkitystä. Minä lupaan sitoutua siihen, että sopimuspalokuntien rahoitus ja toimintaedellytykset varmistetaan perustettavilla hyvinvointialueilla.