Blogi

Hyvinvointialueella tulee vahvistaa mielen hyvinvoinnin tukemista ja panostaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kehittämällä elintapa- ja palveluohjausta, elämänhallinnan tukea ja matalan kynnyksen saavutettavaa apua yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa. Asiakkaiden moninaisuus tulee huomioida palveluiden järjestämisessä. Taideterapioiden...

Aluevaltuutettuna: "Hyvä me! Olemme oikealla tiellä! Yhdessä olemme enemmän! Onnistuimme hyvin laatiessamme tämän historiallisen strategian. Jatkossakin Länsi-Uudellamaalla tulee käydä oikeudenmukaista, avointa, asiallista sekä ratkaisukeskeistä keskustelua, joka vie asioita eteenpäin. Meidän tulee tehdä yhteistyötä sekä käydä hyvää ja rakentavaa...

Tänä päivänä puhutaan inkluusiosta, ja valitettavasti näyttää siltä, että ymmärtämättä mistä puhutaan. Inkluusio viittaa mukaan kuulumiseen ja osallisuuteen, eli siihen, kuinka paljon esimerkiksi johonkin toimintaan, palveluun tai organisaatioon sisällytetään ihmisiä, jotka saattaisivat muuten jäädä ulkopuolelle tai tulla marginalisoiduksi....

Poliitikkona itse arvioin omaa onnistumista arjen kokemusten kautta: löytyykö espoolaisille lapsille päivähoitopaikka, onhan meidän koulutus laadukasta, onko Espoo turvallinen!

Espoon kaupunkiin vastuutettava kulttuuri- ja hyvinvointikoordinaattori

Palo- ja pelastuslaitoksen rahoitus on varmistettava. On tärkeää, että onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa on toimintavalmis, asiansa osaava pelastuslaitos meitä auttamassa. Lainmukaisen palvelutason järjestämisvastuu on luonnollisesti pelastuslaitoksella ja rahoitus tähän on varmistettava, mutta on myös ehdottomasti huolehdittava...

Kun on kotona topilaana, niin silloinkin on aikaa ajatella. Ja lukea uutisia, joista nousee huolia ja pohdintaa, että jotain tarttis nyt tehdä! Sosiaalinen kestävyys on osa YK:n Agenda 2030-tavoitteita. Sosiaalisen kestävyyden pyrkimyksenä on mm. poistaa ihmisten välistä eriarvoisuutta ja turvata perusoikeuksien toteutuminen, riittävä toimeentulo,...